OPE体育下载-OPE体育电子竞技-ope电竞资讯 推迟开学不停学   打赢抗疫阻击战
 • 小学1-2年级电视和网络播出时间表 前往学习
  授课时间 周一 周二 周三 周四 周五
  上午
  下午
 • 08:30-08:50
 • 语文
 • 数学
 • 语文
 • 数学
 • 语文
 • 09:00-09:20
 • 数学
 • 语文
 • 数学
 • 语文
 • 音乐
 • 09:20-10:00
 • 课间操
 • 10:00-10:20
 • 道德与法治
 • 科学
 • 音乐
 • 美术
 • 语文
 • 10:30-10:50
 • 美术
 • 道德与法治
 • 书香阅读
 • 书香阅读
 • 书香阅读
 • 14:30-14:50
 • 德育学堂
 • 自主作业
 • 自主作业
 • 自主作业
 • 自主作业
 • 小学3-6年级电视和网络播出时间表 前往学习
  授课时间 周一 周二 周三 周四 周五
  上午
  下午
 • 08:30-08:50
 • 语文
 • 数学
 • 语文
 • 数学
 • 语文
 • 09:00-09:20
 • 数学
 • 语文
 • 数学
 • 英语
 • 语文
 • 09:20-10:00
 • 课间操
 • 10:00-10:20
 • 英语
 • 科学
 • 英语
 • 语文
 • 道德与法治
 • 10:30-10:50
 • 德育学堂
 • 书香阅读
 • 书香阅读
 • 书香阅读
 • 书香阅读
 • 14:30-14:50
 • 道德与法治
 • 美术
 • 音乐
 • 科学
 • 美术
 • 15:00-15:20
 • 音乐
 • 自主作业
 • 自主作业
 • 自主作业
 • 自主作业
 • 初一年级电视和网络播出时间表 前往学习
  授课时间 周一 周二 周三 周四 周五
  上午
  下午
 • 08:30-09:00
 • 语文
 • 语文
 • 语文
 • 语文
 • 语文
 • 09:10-09:40
 • 数学
 • 数学
 • 数学
 • 数学
 • 数学
 • 09:50-10:20
 • 英语
 • 英语
 • 英语
 • 英语
 • 英语
 • 10:30-11:00
 • 美术
 • 德育学堂
 • 体育
 • 自习
 • 音乐
 • 14:30-15:00
 • 道德与法治
 • 地理
 • 道德与法治
 • 地理
 • 自习
 • 15:10-15:40
 • 历史
 • 生物
 • 历史
 • 生物
 • 自习
 • 初二年级电视和网络播出时间表 前往学习
  授课时间 周一 周二 周三 周四 周五
  上午
  下午
 • 08:30-09:00
 • 语文
 • 数学
 • 物理
 • 英语
 • 语文
 • 09:10-09:40
 • 数学
 • 语文
 • 英语
 • 数学
 • 英语
 • 09:50-10:20
 • 英语
 • 英语
 • 语文
 • 语文
 • 数学
 • 10:30-11:00
 • 物理
 • 音乐
 • 生物
 • 历史
 • 美术
 • 14:30-15:00
 • 地理
 • 历史
 • 数学
 • 体育
 • 道德与法治
 • 15:10-15:40
 • 生物
 • 道德与法治
 • 德育学堂
 • 地理
 • 自习
 • 初三年级电视和网络播出时间表 前往学习
  授课时间 周一 周二 周三 周四 周五
  上午
  下午
 • 08:30-09:00
 • 语文
 • 语文
 • 语文
 • 语文
 • 语文
 • 09:10-09:40
 • 数学
 • 数学
 • 数学
 • 数学
 • 数学
 • 09:50-10:20
 • 英语
 • 英语
 • 英语
 • 英语
 • 英语
 • 10:30-11:00
 • 化学
 • 体育
 • 化学
 • 政治
 • 化学
 • 14:30-15:00
 • 物理
 • 道德与法治
 • 物理
 • 历史
 • 物理
 • 15:10-15:40
 • 历史
 • 德育学堂
 • 历史
 • 自习
 • 道德与法治
 • 高一年级电视和网络播出时间表 前往学习
  授课时间 周一 周二 周三 周四 周五
  上午
  下午
 • 08:30-09:00
 • 语文
 • 数学
 • 化学
 • 地理
 • 英语
 • 09:10-09:40
 • 物理
 • 语文
 • 数学
 • 英语
 • 物理
 • 10:00-10:30
 • 历史
 • 生物
 • 语文
 • 数学
 • 政治
 • 10:40-11:10
 • 化学
 • 政治
 • 英语
 • 语文
 • 数学
 • 11:20-11:40
 • 德育课堂
 • 14:30-15:00
 • 数学
 • 英语
 • 物理
 • 生物
 • 语文
 • 15:10-15:40
 • 英语
 • 地理
 • 政治
 • 历史
 • 化学
 • 16:00-16:30
 • 生物
 • 历史
 • 地理
 • 高二年级电视和网络播出时间表 前往学习
  授课时间 周一 周二 周三 周四 周五
  上午
  下午
 • 08:30-09:00
 • 语文
 • 数学(理)
 • 化学
 • 数学(文)
 • 英语
 • 09:10-09:40
 • 物理
 • 语文
 • 数学(理)
 • 英语
 • 物理
 • 10:00-10:30
 • 历史
 • 生物
 • 语文
 • 数学(理)
 • 地理
 • 10:40-11:10
 • 数学(文)
 • 政治
 • 地理
 • 语文
 • 数学(理)
 • 11:20-11:40
 • 德育课堂
 • 14:30-15:00
 • 数学(理)
 • 数学(文)
 • 物理
 • 生物
 • 数学(文)
 • 15:10-15:40
 • 化学
 • 地理
 • 英语
 • 政治
 • 语文
 • 16:00-16:30
 • 英语
 • 英语
 • 历史
 • 地理
 • 化学
 • 16:40-17:10
 • 政治
 • 数学(文)
 • 历史
 • 生物
 • 高三年级电视和网络播出时间表 前往学习
  授课时间 周一 周二 周三 周四 周五
  上午
  下午
 • 08:30-09:30
 • 语文
 • 物理
 • 化学
 • 语文
 • 生物
 • 10:00-11:00
 • 数学(文)
 • 政治
 • 数学(理)
 • 历史
 • 地理
 • 11:20-11:40
 • 德育课堂
 • 14:30-15:30
 • 数学(理)
 • 英语
 • 数学(文)
 • 英语
 • 物理
 • 16:00-17:00
 • 地理
 • 历史
 • 生物
 • 政治
 • 化学